Par apbedīšanas un morga pakalpojumiem zvanīt uz diennakts tālruņiem: 29710824, 67622061, 25943043

Jautājumi

Šeit apkopojām biežāk uzdotos jautājumus no mūsu klientiem.

Pirmais, kur jāzvana – Neatliekamas medicīniskas palīdzības dienestam vai ģimenes ārstam. Savukārt, ja nāves cēlonis nav zināms vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi, tad nepieciešams izsaukt policiju, kas turpmāk informēs radiniekus par lietas gaitu. Policiju nepieciešams izsaukt arī gadījumos, kad ģimenes ārsts neizraksta izziņu, jo mirušais sev nav apmeklējis ārstu un ārstam nav informācijas par viņa veselības stāvokli.

Nekavējoties nepieciešams griezties palīdzības dienestā 112 vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, lai ārsts, kurš ierodas, konstatētu nāvi. Tālāk nepieciešams nogādāt mirušā ķermeni morgā. Lai nogādātu mirušā ķermeni morgā, lūgums zvanīt mums pa telefonu: +371 67622061 vai +371 29710824. Mēs, apbedīšanas birojs Latvir, nodrošināsim Jūs ar katafalku, iznesīsim ķermeni un veiksim pēc iespējas īsākajā laikā ķermeņa transportēšanu uz morgu.

Nepieciešams pieaicināt ģimenes ārstu no poliklīnikas vai vērsties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, lai ārsts, kurš ierodas, konstatētu nāvi. Tālāk nepieciešams nogādāt mirušā ķermeni morgā. Lai nogādātu mirušā ķermeni morgā, lūgums zvanīt mums pa telefonu: +371 67622061 vai +371 29710824. Mēs, apbedīšanas birojs LATVIR, nodrošināsim Jūs ar katafalku, iznesīsim ķermeni un veiksim pēc iespējas īsākajā laikā ķermeņa transportēšanu uz morgu.

No notiku vietas mirušā ķermeni nosūta uz tiesu medicīnas morgu. Tāpēc, radinieka vai cita tuvā cilvēka pazušanas gadījumā, nepieciešams vērsties Gaiļezers slimnīcas tiesu medicīnas morgā, pēc adreses: Rīga, Hipokrāta iela 2, vai zvanot: (+371) 29565769 (diennakts), Jums paziņos, var morgā atrodas Jūsu meklētā persona, kā arī to, vai ir nepieciešamība doties uz tiesu medicīnas morgu ķermeņa identificēšanai un slēdziena par nāves cēloni saņemšanai.

Arstējošais ārsts vai māsiņa apziņo mirušā radiniekus. Medicīnas apliecību par nāves cēloni nepieciešams saņemt attiecīgās slimnīcas morgā.

Pēcnāves autopsijas nepieciešamību nosaka ārsts, kurš ieradies nāves konstatēšanai. Gadījumā, ja ārstam rodas grūtības noteikt nāves cēloni vai māc šaubās par to, ka nāve iestājusies dabīgā ceļā, viņš izraksta nosūtījumu pēcnāves autopsijai. Tādā gadījumā ir nepieciešama mirušā ķermeņa transportēšana uz tiesu medicīnas morgu. Lai veiktu mirušā ķermeņa transportēšanu uz tiesu medicīnas morgu, Jūs varat vērsties apbedīšanas birojā LATVIR zvanot: +371 67622061vai +371 29710824

medicīnas apliecību par nāves cēloni, pamatojoties uz slimību diapazonu, izraksta ģimenes ārsts poliklīnikā, kur iepriekš novērojās mirušais. Medicīnas apliecība par nāves cēloni tiek izsniegta mirušā radiniekiem. Saņemot apliecību, nepieciešams uzrādīt mirušās personas pasi un dokumentu, kurš apliecina Jūsu personību. Miršanas apliecība – tas ir galvenais dokuments, pamatojoties uz kura tiek noformētas bēres (kremācija), saņemts apbedīšanas pabalsts, un nākotnē – mantojums.

Organizējot bēres, īpašu uzmanību nepieciešams pievērst pavadītājam. Pavadītājs var būt kādas konfesijas mācītājs, apbedīšanas biroja pārstāvis vai vienkārši pazīstams cilvēks, kurš uzņemas pavadītāja pienākumus. Pirms bērēm ir jāsatiekas ar pavadītāju un jāizrunā tie mirušā dzīves fakti, kurus pēc tuvinieku vēlēšanās pavadītājam ir jāpiemin, ir jāapspriež galvenie akcenti, lai bēru dienā tuviniekiem nebūtu jāatzīst, ka par aizgājušo nekas nebija pateikts vai arī fakti nebija precīzi. Tuviniekiem ir jāpārdomā arī bēru muzikālais pavadījums. Parasti tas tiek saskaņots ar mūziķiem vai apbedīšanas biroja pārstāvjiem. Tomēr, pats galvenais, ko jāņem vērā tuvinieka nāves gadījumā, tas ir – izpildīt visu pēc labākās sirdsapziņas un pēc iespējas cienīt visas aizgājēja vēlmes, lai vēlāk nerastos sirdsapziņas pārmetumi par to, ka kaut kas nebija izdarīts. LATVIR darbinieki sniegs Jums konsultāciju un palīdzību visos jautājumos, kuri saistīti ar bēru organizāciju, palīdzēs rezervēt kapa vietu, organizēt kapa rakšanu, atvedīs egles zarus kapa apsegšanai, vienosies par pavadītāju, zārka nesējiem un mūziķiem, dziedātājiem, bēru dienā neuzkrītoši, toleranti izpildīs tiem uzticētos pienākumus. Jums nebūs jāraizējas par to, vai kaut kas nebūs aizmirsts – mēs parūpēsimies par to, lai viss būtu nokārtots.

Tiesības uz apbedīšanas pabalsta saņemšanu saņem Latvijas Republikas pilsoņi, citu valstu pilsoņi vai personas bez pilsonības, kurām ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja un kuras dzīvo Latvijas teritorijā, citu valstu pilsoņi, kuriem ir darba vīza un pagaidu uzturēšanās atļauja.
Dokumentu noformēšana apbedīšanas pabalsta saņemšanai notiek nodokļu dienestā (VSAA), iesniedzot miršanas apliecības oriģinālu un personas apliecinošu dokumentu (pasi). Pēc mirušā radinieku vēlēšanās, pabalsts var būt pārskaitīts uz apbedīšanas biroja norēķinu kontu rituālo pakalpojumu pasūtījuma rēķina apmaksai.
Radiniekiem pienākas pabalsts radinieka nāves gadījumā. To var pieprasīt divpadsmit mēnešu laikā pēc nāves iestāšanās. Detalizētu informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, var apskatīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājaslapā www.vsaa.lv. Ir svarīgi atcerēties, ka pabalsts pilnā apmērā tiek izmaksāts, pamatojoties uz apbedīšanas pakalpojumu un apbedīšanas piederumu radinieka bērēm čekiem.
Ja Jums ir radušies jautājumi par to, kā noformēt apbedīšanas pabalstu, vai arī Jums ir nepieciešama palīdzība apbedīšanas pabalsta saņemšanai, lūgums zvanīt mums pa telefonu: +371 67622061 vai +371 29710824